Kỷ yếu 25 năm

Kỷ yếu 25 năm

“Trường Đại học Văn Lang – một trong những trường đại học tư thục đầu tiên tại Việt Nam, đã ra đời không phải nhờ những nhà đầu tư giàu có, mà nhờ những nhà giáo chân chính, nhà trí thức, nhà khoa học và cán bộ hưu trí có lòng, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, ước mơ xây dựng một di sản giáo dục để đời cho thế hệ trẻ ngày sau. 

Nhìn lại 25 năm thăng trầm, Trường Đại học Văn Lang đã đi vào lịch sử giáo dục nước nhà với những thành tựu ấn tượng. Tiên phong cho nền giáo dục thực nghiệm với tính ứng dụng cao, Văn Lang là một trong những trường Đại học tư thục đầu tiên của Việt Nam đào tạo một nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước nhà ở nhiều lĩnh vực ngành nghề, vững hành trang tiến vào tương lai công nghệ hóa, toàn cầu hóa.

Trong suốt hành trình đó, ngọn hải đăng nào đã soi chiếu để Văn Lang vững vàng vươn ra biển rộng, nếu không phải là sự kế thừa tinh thần và khí chất của tiền nhân, cùng niềm tin, tâm huyết và trí tuệ của những con người mang hoài bão lớn? 

Đó có thể là câu chuyện mà chúng ta sẽ kể lại ở hành trình 25 năm tiếp theo của “hào khí Văn Lang”, bắt đầu từ hôm nay…”
(Trích Kỷ yếu 25 năm Trường Đại học Văn Lang) 

 

Thông qua quyển Kỷ yếu 25 năm: Văn Lang hào khí vươn xa, kính mời quý độc giả cùng lắng nghe câu chuyện từ thuở ban sơ cho đến thời kỳ khát vọng vươn ra biển lớn của Trường đại học Văn Lang.

Tải file “KỶ YẾU 25 NĂM VĂN LANG HÀO KHÍ VƯƠN XA”

 

Back to top