tòa nhà quốc tế N2T1 Tag

Posts tagged "tòa nhà quốc tế N2T1"

Sáng ngày 23/04/2019, lãnh đạo Cty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang, Trường Đại học Văn Lang và Trường Quốc tế Nam Mỹ cùng các đơn vị thi công đã cử hành Lễ cất nóc tòa nhà học thuật mới tại Khu đô thị giáo dục Văn Lang (69/68 Đặng […]

Back to top